Doxxing

For discussion of nl.wikipedia.org
Post Reply
User avatar
Graaf Statler
Side Troll
Posts: 3996
Joined: Sun Jun 11, 2017 4:20 pm

Doxxing

Post by Graaf Statler » Fri Nov 16, 2018 1:04 pm

Zo zeg!


Taksen wrote:De Wikipedia's zijn vervallen tot half criminele organisaties, of een secte. Je kan zelfs voor "eeuwig" worden verbannen. De vergelijking met de Franse Terreur ligt voor de hand. Georges Danton werd veroordeeld zonder getuigen te kunnen oproepen, en uit de zaal verwijderd voordat het oordeel was uitgesproken. Onze man uit "Brussel" houd er zijn eigen regels op na. Een toevoeging met een referentie behoeft niet verwijderd te worden. Dat recht had hij niet. Daar is de overlegpagina voor. Waarschijnlijk had hij daar geen zin. Het kwijtraken van een "lastige" gebruiker, zoals dat destijds ook voor Robespierre gold, was belangrijker. Een hedendaagse jurist zou van de gang van zaken gehakt kunnen maken. Het wordt tijd dat de anonimiteit wordt opgeheven. Daar is de loop der jaren grof misbruik van gemaakt. P.S. Natuur12 is een lakei. Ik bedoel niet dat dorp in Limburg. Taksen (overleg) 13 nov 2018 16:24 (CET)


And after this incident Paul Brussel wasn't seen on WPNL anymore, after he was doxxed for the second time. This time by mister Taksen.
[i....... half criminal organizations, or a sect.[/i], Georges Danton, P.S. Nature12 is a lackey. And the last part is of cours true, Natuur12 is just a WMF lackey, our expat.

Maar wat vang ik op Drnatuur12, weer een Arb? Nu op de Engelse Wiki? Gossie, wat zul jij belangrijk worden hierdoor.
Zou het net als IJzeren Jan uitgebreid op je sociale media vermelden, Arb on the English Wikipedia.
En wat zullen pappa en mamma glimmen van trots zeg! Glimmen als een pik in de maneschijn zoals ze hier in de steek zeggen.

Post Reply